Energietransitie

Waterstofbranchevereniging NLHydrogen tekent MoU

Samenwerking voor een waterstofgedreven toekomst in Europa

Waterstofbranchevereniging NLHydrogen tekent MoU

Rotterdam,
De Belgian Hydrogen Council (BHC), NLHydrogen (NLH) en de Duitse
Nationaler Wasserstoffrat (NWR) hebben op 13 mei 2024 officieel een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) ondertekend, waarmee ze hun commitment voor gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de waterstofeconomie in de Noord-West-regio van Europa bekrachtigen.

Het MoU bouwt voort op de lange geschiedenis van samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen België, Nederland en Duitsland. Met het MoU willen de drie partijen een platform creëren voor samenwerking tussen industrie, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en het maatschappelijk middenveld om innovatie en duurzaamheid in de waterstofsector te bevorderen.

Tot de belangrijkste doelstellingen van het MoU behoren:

  • het vergemakkelijken van gezamenlijke publicaties;
  • het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën; en
  • het ondersteunen van de integratie van waterstof in het landschap van hernieuwbare
  • energie in overeenstemming met Europees beleid zoals RED II/III (Richtlijn Hernieuwbare
    Energie II/III).

De drie partijen geloven dat deze samenwerking brede marktvoordelen zal opleveren door het bevorderen van gezamenlijke initiatieven op het gebied van markt- en technologieontwikkeling, evenals beleid, het regelgevend kader en communicatie met belanghebbenden.

Krachten bundelen

Jacqueline Vaessen, waarnemend directeur van NLHydrogen, is enthousiast over de samenwerking: “Nederland, België en Duitsland zijn van oudsher de belangrijkste gebruikers van waterstof in Europa. We staan voor vergelijkbare uitdagingen bij de productie en het gebruik van schone waterstof in verschillende sectoren. Het bundelen van de krachten met andere verenigingen om deze uitdagingen aan te pakken, komt de ontwikkeling van de waterstofmarkt in de drie landen ten goede.”

Naadloze grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland zal prioriteit
krijgen om de impact van waterstofinitiatieven op regionale schaal te maximaliseren.

Tom Hautekiet, voorzitter van de Belgian Hydrogen Council: “De import van groene waterstof uit landen met voldoende wind, zon en ruimte naar de Europese industrie is een belangrijke stap om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. België en Nederland zullen belangrijke hubs zijn om waterstof te transporteren naar de Duitse industrie. Dit strekt zich uit tot het harmoniseren van regelgeving en het implementeren van gedeelde infrastructuur voor import, afname en doorvoer van
waterstof. Op die manier kunnen we een robuust ecosysteem creëren en een invoerhub in Noordwest-Europa oprichten. Deze gezamenlijke inspanning zal niet alleen onze Belgische industrie ten goede komen, maar ook bijdragen tot de welvaart van de hele regio”.

Het MoU beschrijft verschillende belangrijke activiteiten die in het kader van deze samenwerking
moeten worden uitgevoerd, waaronder:

  • informatie-uitwisseling tussen de drie landen;
  • gezamenlijke bijeenkomsten en workshops organiseren;
  • samenwerking bij evenementen van derden organiseren; en
  • gezamenlijke communicatie en promotie van de resultaten.

Katherina Reiche, voorzitter van de Duitse Nationaler Wasserstoffrat: “Het MoU markeert een nieuwe mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen voor een duurzame energietoekomst. We zullen onze expertise en middelen inzetten om zinvolle vooruitgang te boeken bij de toepassing en integratie van waterstoftechnologieën. Dit zal nieuwe kansen creëren, de technologische vooruitgang versnellen en de weg effenen voor een waterstof-powered Europa.”

De ondertekening van dit MoU betekent een belangrijke stap voorwaarts in de gezamenlijke inspanningen van de Belgische, Nederlandse en Duitse industrie, evenals universiteiten, onderzoeksinstellingen en het maatschappelijk middenveld, om innovatie te stimuleren en de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën in Europa te bevorderen. Het is ook een sterk signaal aan de drie regeringen dat samenwerking tussen naburige lidstaten essentieel zal zijn om onze waterstofmarkt voor de toekomst te versterken.

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZeeland