Juridisch

Veranderingen bouwsector nieuwe Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

WKB: aannemers worden aansprakelijk voor gebreken na oplevering

Veranderingen bouwsector nieuwe Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

Foto: DLV Advies

Op 1 januari 2024 gaat de langverwachte Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (WKB) van kracht worden, en deze brengen aanzienlijke veranderingen teweeg voor professionals die met vergunningen werken. De sleutel tot deze veranderingen is ‘de knip’, waarbij het aanvragen van een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit de traditionele aanpak van het toetsen van bouwplannen op zijn kop zet.

De nieuwe regels beïnvloeden vooral vergunningverleners en brengen een verschuiving teweeg in begrippen, locaties en interpretaties. Voor degenen die willen bouwen, blijven de veranderingen echter beperkt. Meldingsplichtige bouwwerken introduceren een nieuwe categorie, beginnend met eenvoudige aanvragen, terwijl in de toekomst de complexere bouwactiviteiten dezelfde route zullen volgen.

Verandering in aansprakelijkheid

Een opvallende verandering is de consumentenbescherming onder de WKB. Aannemers worden nu aansprakelijk voor gebreken na oplevering, wat voorheen niet het geval was. Bovendien zijn aannemers verplicht om een uitgebreid opleverdossier aan de consument te overhandigen, met daarin alle details over gebruikte materialen, tekeningen en onderhoudsvoorschriften.

De invoering van meldingsplichtige gebouwen in fasen zorgt voor een gestructureerde aanpak, aanvankelijk gericht op eenvoudige aanvragen, en de rol van een borg wordt benadrukt. Deze borg, voorheen een gemeenteambtenaar, wordt nu een particulier of organisatie die vroeg in het proces wordt betrokken en verantwoordelijk is voor controles tijdens de bouw.

Kortom, de implementatie van de Omgevingswet en WKB markeert een nieuwe fase in de vergunningsprocedure, met nadruk op transparantie, consumentenbescherming en een heroverweging van de rol van de borg.

Vorig bericht Onderhoud Zandkreeksluis en Oosterscheldebrug 2024
Volgend artikel A58: dicht tussen Vlissingen en Arnemuiden; december 2023

Nu op WijZeeland