Fraude

Meerderheid bedrijven lijdt schade door fraude

55% van de schades is hoger dan €50.000

Meerderheid bedrijven lijdt schade door fraude

Foto: LS Advocaten Strafrecht

Een ruime meerderheid van de bedrijven liep afgelopen jaar daadwerkelijk schade op door fraude. In 2023/2024 kreeg 69% van de bedrijven te maken met fraudepogingen, waarvan 91% ook tot daadwerkelijke schade leidde. Dat blijkt uit het jaarlijks fraudeonderzoek in Nederland en België van kredietverzekeraar Allianz Trade.

Dit is het derde jaar op rij dat de kredietverzekeraar de actuele stand van zaken op fraudegebied onderzoekt. Het algemene beeld dat uit het nieuwste onderzoek naar voren komt is een vals gevoel van veiligheid bij het bedrijfsleven. Aan de ene kant is 95% van de bedrijven tevreden over de maatregelen die ze nemen en de bescherming die ze hebben opgebouwd. Tegelijkertijd geven bedrijven aan dat ze fraude als een toenemend gevaar ervaren. Alleen denken ze dat het voor het eigen bedrijf niet zo’n vaart zal lopen. Dat is een misplaatst gevoel van veiligheid. Een meerderheid van de bedrijven lijdt daadwerkelijk schade. De kans is groot om relatief hard geraakt te worden. 55% van de schades is hoger dan €50.000. 16% hoger dan €200.000. Bij interne fraude leidt 2% tot schades hoger dan €1 miljoen. Bij externe fraude is dat 5%.

Interne fraude komt nog steeds het meest voor

Interne fraude is nog altijd de meest voorkomende vorm van fraude. 56% van de bedrijven en organisaties had te maken met interne fraude(pogingen). De top 3 is 1: Ontvreemden van goederen, (49%), 2: vervalsen van documenten (39%) en 3: ontvreemden van geld (36%).

Meestal een man

Dit jaar is in het onderzoek ingezoomd op het profiel van de interne fraudeur. Vaak zijn het mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn. En dan vooral in de leeftijdscategorie van 26 tot 45 jaar (74%). Het gaat daarbij meestal om kleinere schadeposten (in dit onderzoek is €15.000 schade als ondergrens aangehouden). De grote schades door interne fraude worden vooral gepleegd door seniors die al langer in dienst zijn. Zij genieten bij collega’s en superieuren doorgaans groot vertrouwen. Dat verschaft hen allerlei vrijheden, waaronder toegang tot vertrouwelijke systemen en informatie. Bijna 20% van (grote) schades door interne fraude wordt veroorzaakt door een lid van directie of management.

Andere opvallende cijfers

  •  59% van de fraudegevallen wordt niet gemeld bij de politie. Wel wordt vaker de hulp van een extern bedrijf ingeschakeld, zoals een ICT-bedrijf, advocatenkantoor of recherchebureau. Eén op de vijf bedrijven handelt fraude zelf af.
  •  De populariteit van two factor authenticatie is flink gestegen ten opzichte van 2023 (van 39% naar 54%).
  •  Gaf in 2023 50% van de bedrijven en organisaties aan dat thuiswerken het risico op (interne en externe) fraude verhoogt, in 2024 is dat percentage opgelopen naar 55%.

AI verhoogt fraudegevaar

Het onderzoek van Allianz Trade vroeg bedrijven en organisaties dit jaar ook of zij Artificial Intelligence (AI) als een positieve of een negatieve ontwikkeling zien als het gaat om frauderisico. 54% ziet het als een positieve ontwikkeling. Bij MKB-bedrijven is dat zelfs 71%. Velen denken dat AI fraude sneller aan het licht brengt. 27% ziet AI juist als extra gevaar.

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZeeland