Subsidie

€ 25 miljoen toegekend aan Zeeuwse klimaatneutrale projecten

Regio krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit nieuwe Just Transition Fund (JTF)

€ 25 miljoen toegekend aan Zeeuwse klimaatneutrale projecten

Foto: Provincie Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is één van de regio’s in Nederland die Europese steun ontvangt om de gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar groene energie. De regio krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit het nieuwe Just Transition Fund (JTF) dat begin 2023 van start is gegaan. Eerder werd al bekend dat twee projecten subsidie ontvangen. Ook de projecten ‘Energy Campus’, ‘VoltH2 Terneuzen’ en ‘VoltH2 Vlissingen’ hebben positief bericht ontvangen. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas reikten samen met Stimulus de cheques uit.

Energy Campus Zeeland

Het project Energy Campus heeft een subsidie van € 4.998.213 in de wacht gesleept. Met deze subsidie gaan Scalda, HZ University of Applied Sciences en Dockwize een Energy Campus realiseren. Hier worden nieuwe studenten opgeleid en werknemers omgeschoold in de ‘groene chemie’. Vandaag werd de officiële aftrap gegeven met het overhandigen van de cheque en door het bereiden van een energierijke smoothie op een fiets.

Nieuwe technieken en processen

De impact van de energietransitie op de energie intensieve-industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost is groot. De groene chemie werkt met nieuwe technieken en processen. Denk aan smart energy, smartgrid, systeemintegratie en transport van energie. Op de Energy Campus gaan studenten en werknemers aan de slag met levensechte opstellingen.

Aantrekkelijk en flexibel onderwijsaanbod

De Energy Campus heeft als doel het bieden van een aantrekkelijk en flexibel onderwijsaanbod dat toekomstige werknemers aantrekt en huidige werknemers omschoolt. Daarbij is steeds aandacht voor zowel de technische als maatschappelijke kant van de energietransitie. Een voorbeeld hiervan is het Social Impact Lab, een fysieke locatie waar ondernemers en overheden samen met studerenden en kennispartners met vraagstukken rondom verduurzaming aan de slag gaan. Een vraagstuk is bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen blijven meedoen.

Ruimte voor innovatie

Het is nog niet precies te zeggen wat er op de Energy Campus geleerd kan worden. Het is namelijk de bedoeling dat door structurele, nauwe samenwerking van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen innovaties ontstaan. Er is dus ruimte binnen het onderwijs om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De Energy Campus is een echt samenwerkingsverband en dat is terug te zien in de locaties. De Energy Campus vindt onderdak op de Kenniswerf (KAAP, Technum, HZ) in Vlissingen en het Maintenance Value Park in Terneuzen. Een ondernemerschapsplein ‘Business Lab’ en een ‘Social Impact Lab’ komen op locaties van de drie partners. Hier zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd en onderwijs worden gegeven.

Twintig miljoen euro voor waterstoffabrieken

Een groot deel van het beschikbare subsidiebedrag gaat naar VoltH2. De organisatie ontvangt € 20 miljoen euro voor een tweetal 150 KV-aansluitingen voor twee groene waterstoffabrieken, een in Terneuzen en een in Vlissingen. De waterstof is bestemd voor de lokale industrie en de transportsector. De fabrieken zijn reeds vergund en zullen naar verwachting operationeel zijn in 2026. Bij het ontwerp van beide installaties wordt rekening gehouden met schaalbaarheid: in de beginfase zal elke installatie bijna 2 miljoen kg (1.890 ton) groene waterstof per jaar produceren en daarmee de uitstoot van ongeveer 17 kton CO2 vermijden. Op termijn zal de productie meegroeien met de markt voor groene waterstof en worden uitgebreid tot 125 MW. Het bedrijf is ook actief in Groningen en Duitsland. Met de huidige zes locaties in Nederland en Duitsland beschikt VoltH2 over een portfolio met een potentiële productiecapaciteit van ruim 500MW.

Vorig bericht Action Kapelle-Biezelinge verhuist op 16 maart naar nieuwe locatie
Volgend artikel N670: Postbrug wegens groot onderhoud bewegingswerken dicht

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijZeeland